Announcement

REXYGEN forum has been moved. This one is closed.
Head over to the new REXYGEN Community Forum at https://forum.rexygen.com.

Looking forward to meeting you there!
 

#1 2016-10-26 12:43:58

stepan.ozana
Member
Registered: 2016-10-06
Posts: 34

ReXHMI Inkscape-nastavení středu otáčení objektu

dobrý den,
lze nějak při tvorbě vizualizace, resp. při editaci elementu, bez transformace souřadnic zadat objektu, aby se otáčel podle zadaného bodu?

Jednoduché geometrické objekty se zřejmě defaultně otáčejí podle svého středu. U složitějších zatím nevím - podle těžiště?
Konkrétně nakreslím vozík inverzního kyvadla, k tomu tyč. Poloha vozíku v x-ové ose je jasná, poloha tyče i rotace, jak jsem zjistil, se vážou k jejímu středu. Chci posouvat vozík a zároveň natáčet tyč, jejíž začátek je upevněn do středu vozíku. Tj. zatím si myslím, že musím použít přepočet mezi souřadnicemi.
Z toho vyplývá ještě dotaz: mohu přepočet zadat nějak jinak, než že vytvořím přepočetní blok, jehož výstup (connection string) použiji?
Do vlastnosti elementu jsem to zkoušel (např. místo $T_TX  použít  $T_TX*10 a podobně).
A jaký je vztah mezi posunem (délkovou jednotkou), který vidíme na obrazovce, vůči jednotce v connection stringu?
Zde by měl být také přepočet minimálně gainem nebo lin. funkcí, protože vizualizace například nemůže vědět, jaký je rozsah zobrazované veličiny a jak zobrazení rozprostřít na celou šířku obrazovku.
Za případné odpovědi díky.

Offline

#2 2016-10-26 15:46:24

tomáš čechura
Administrator
Registered: 2016-02-22
Posts: 371

Re: ReXHMI Inkscape-nastavení středu otáčení objektu

Dobrý den,

střed rotace jednotlivých objektů v RexHMI je sohdný se středem, který uvažuje samotný Inkscape - viz křížek defaultně v průsečíku uhlopříček bounding boxu vybraných objektů:

mini_inkscape_CoR.png

Pro změnu stačí tento křížek posunout na libovolné místo (i mimo vlastní objekt) v grupě, která je vytvořená nad původním objektem. Následně je možné provést rotaci (Ctrl + J --> Rotate).

RexHMI umožňuje i postupnou animaci objektů, proto není třeba žádný externí přepočet. Nejdříve proveďte první animaci (např. rotaci kyvadla podle jeho kloubu na vozíku), poté vytvořte grupu nad všemi objekty, které se budou posouvat (kyvadlo + vozík) a přiřaďte jí animaci "Translate x".

Rozsah translace objektu je dán parametrem "xRange". Tento rozsah je rozprostřen na rozdíl mezi parametry "xSignalMax" a "xSignalMin" (tím je určena lineární funkce přepočtu mezi signálem v REXu a vizualizací)

Hezký den, Tomáš Čechura

Offline

Board footer

Powered by FluxBB