Systém REXYGEN byl použit pro automatické ustavování klikového hřídele v procesu jeho obrábění. Cílem ustavení hřídele je minimalizovat pružnou deformaci do soustruhu upnutého a lunetami podepřeného hřídele v průběhu otáčení. Pružná deformace je charakterizována rozevíráním sousedních ramen spojujících dva přilehlé klikové čepy s příslušným ojničním čepem. Systém využívá novou metodu optimálního ustavování klikového hřídele změnou poloh bočních válců podpěrných lunet. Řídicí systém byl vytvořen pro Vítkovice mechanika s.r.o. s týmem ZČU/KKY.

Nové unikátní technické řešení obrábění klikových velkorozměrových hřídelí s automatickým vyrovnáváním jejich průhybu je jedním z oceněných exponátů v soutěži Zlatá medaile na MSV Brno 2012.

Galerie