Mechatronika
a řízení pohybu

Mechatronické systémy nové generace musí splňovat přísné požadavky na výkon, pokud jde o přesnost, rychlost, spolehlivost a bezpečnost. Naše společnost se snaží identifikovat mezery mezi nejmodernějším výzkumem a průmyslovou praxí a přináší nová nekonvenční řešení pro vysoce výkonné systémy řízení pohybu, které pokrývají mnoho aplikačních domén.

Příkladem takové pokročilé mechatroniky je automatický kalibrační systém pro CNC soustruhy realizovaný ve spolupráci společnosti VÍKTOVICE MECHANIKA a. s. Cílem bylo ovládat motorizované písty podpory stroje, aby bylo dosaženo správného zarovnání obrobků při obrábění velkých klikových hřídelí. Vyvinutý systém se opírá o sadu bezdrátových mikrometrů a inteligentní algoritmy pro zpracování signálů schopné automatické rekonstrukce geometrie obrobku. Tento přístup nahradil dříve používané nudný a nespolehlivý postup ručního měření a značně zkrátil výrobní cyklus.

Reference

Máte zájem o naše řešení?
Ozvěte se nám.