Řízení procesů
a autotunery PID

PID-autotuner je návrhový nástroj, který automaticky určí parametry regulátoru PID na základě odezvy řízeného procesu na vhodný vstupní testovací signál. Cílem je dosáhnout nejlepší možné kvality řízení při splnění zadaných vedlejších požadavků na regulační smyčku. Protože ruční naladění regulátoru PID je časově velmi náročné a u pomalých procesů dokonce prakticky neproveditelné, mnoho regulátorů PID je špatně nastavených (často jsou dokonce použité výchozí parametry bez příslušného naladění). Špatně naladěné parametry regulátoru vedou nejen k méně kvalitnímu řízení procesu, ale nezřídka mohou také způsobit nepředvídatelné chování zpětnovazební smyčky a nezanedbatelné ekonomické ztráty. Kvalitní PID-autotuner je velmi užitečný při nastavování a údržbě regulačních systémů.

Společnost REX Controls vyvinula vysoce spolehlivý pulzní PID-autotuner (PIDMA), který je založený na nestandardním tří-parametrovém množinovém modelu procesu, který nikdy neselhává pro lineární procesy s monotónní přechodovou charakteristikou. Tuto podmínku aproximativně splňují téměř všechny procesy s regulací teploty, tlaku, koncentrace nebo hladiny a mnohé další.

REX Controls nabízí licenci kompletního algoritmu regulátoru PID s vestavěným autotunerem, jeho implementaci v jazyce C a komfortní nástroj pro automatické ladění regulátorů. Tyto produkty již byly dodány významným společnostem, které vyrábějí a/nebo dodávají průmyslové regulátory a řídicí systémy jako West Control Solutions (Německo), ZAT, TECO a Jablotron (Česká republika).

Ukázky našich algoritmů jsou dostupné online formou virtuálních laboratoří na adrese www.PIDlab.com.

Reference

Máte zájem o naše řešení?
Ozvěte se nám.