Řízení procesů
a autotunery PID

PID-autotuner je návrhový nástroj, který automaticky určí parametry PID regulátoru na základě odezvy řízeného procesu na vhodný vstupní testovací signál. Cílem je dosáhnout nejlepší možné kvality řízení při splnění zadaných vedlejších požadavků na regulační smyčku. Poněvadž ruční naladění PID regulátoru je časově velmi náročné a u pomalých procesů dokonce prakticky neproveditelné, mnoho PID regulátorů je špatně nastavených (často jsou dokonce použité výchozí parametry bez příslušného naladění). Špatně naladěné parametry regulátoru vedou nejen k méně kvalitnímu řízení procesu, ale nezřídka mohou také způsobit nepředvídatelné chování zpětnovazební smyčky a nezanedbatelné ekonomické ztráty. Kvalitní PID-autotuner je velmi užitečný při oživování a údržbě regulačních systémů.

Společnost REX Controls vyvinula vysoce spolehlivý pulzní PID-autotuner (PIDMA), založený na nestandardním tří-parametrovém množinovém modelu procesu, který nikdy neselhává pro lineární procesy s monotónní přechodovou charakteristikou. Tuto podmínku aproximativně splňují téměř všechny procesy s regulací teploty, tlaku, koncentrace nebo hladiny a mnohé další.

REX Controls nabízí licenci kompletního algoritmu PID-regulátoru s vestavěným autotunerem, jeho implementaci v jazyce C a síťový PC-nástroj pro automatické ladění regulátorů. Tyto produkty již byly dodány významným společnostem vyrábějícím a dodávajícím průmyslové regulátory a řídicí systémy jako West Control Solutions (Německo), ZAT, TECO a Jablotron (Česká republika).

Reference

Máte zájem o naše řešení?
Ozvěte se nám.