Ing. Schlegel Miloš, CSc.

Miloš SCHLEGEL
ředitel REX Controls

Naše krédo

Společnost REX Controls byla založena v roce 2000 s cílem reagovat na výzvy v oblasti řízení strojů a procesů a také na rostoucí požadavky na kvalitu řídicích systémů. Poskytujeme našim zákazníkům nástroje a služby pro vývoj pokročilých řídicích aplikací se zaměřením na integraci nejnovějších poznatků z automatického řízení, robotiky, mechatroniky, informačních technologií a umělé inteligence. K dosažení tohoto cíle je důležitá dlouhodobá úzká spolupráce s NTIS (Nové technologie pro informační společnost) – Evropským centrem excelence. REX Controls přenáší některé výsledky výzkumu a vývoje NTIS do praxe.

Zaměstnanci REX Controls sdílejí společné krédo:
Buďte přátelští a ochotní. Buďte inovativní s globální perspektivou.

Historie

02 / 01 / 2000

Založení společnosti

Společnost založili Miloš Schlegel a Pavel Balda.

01 / 02 / 2000

REX

Od založení firmy byl zahájen vývoj softwarového systému REX pro řízení strojů a procesů v reálném čase. V současnosti je dodáván pod obchodním názvem REXYGEN (www.rexygen.com).

01 / 01 / 2002

PIDMA

Vznik PID regulátoru s automatickým nastavováním parametrů. Vestavěný autotuner v tomto bloku patří dodnes k nejlepším na trhu.

01 / 01 / 2003

PMA Tune

Vydán program pro automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA GmbH (nyní West Control Solutions) využívající blok PIDMA. Program se dodával více než 10 let. Od té doby je blok PIDMA součástí firmware regulátorů této firmy.

01 / 01 / 2005

Řídicí systém mykacího stroje

První rychlá aplikace systému REX pro řízení textilního stroje s periodou 1 milisekunda.

01 / 01 / 2006

REX pro WinCon 8000

Systém REX byl naportován do programovatelného kontroléru od firmy ICP DAS s operačním systémem Windows CE 4. Později v r. 2008 i do jeho nástupce WinPAC 8000.

01 / 01 / 2010

REX pro GNU/Linux

Systém REX byl poprvé naportován do operačního systému LINUX. Od té doby byl naportován pro mnoho zařízení s architekturou X86/64 nebo ARM s LINUXem.

01 / 01 / 2011

Průmyslový Ethernet, Fieldbus

Postupně byly do systému REX vyvinuty ovladače pro průmyslové komunikační protokoly Ethernet POWERLINK, EtherCAT, CAN/CANopen, procesory NetX firmy Hilscher.

01 / 01 / 2013

PLCopen Motion Control

První verze knihovny pro řízení pohybu podle specifikací od sdružení PLCopen.

01 / 01 / 2014

Řízení výzkumného jaderného reaktoru

Firma vyvinula HIL (Hardware in the loop) simulátor jaderného reaktoru a s jeho užitím ve spolupráci s firmou ZAT a.s. byl vyvinut řídicí systém výzkumného jaderného reaktoru pro ÚJV Řež, a.s.

01 / 06 / 2014

Operátorské rozhraní v HTML 5

První verze plně grafického operátorského rozhraní v HTML5 založeného na SVG. Návrh obrazovek v REX HMI Designeru (založený na programu InkScape).

01 / 01 / 2015

Trojité inverzní kyvadlo

Firma vyvinula fyzikální model trojitého inverzního kyvadla pro výukové účely. Podařilo se jí stabilizovat a balancovat toto kyvadlo v horní nestabilní rovnovážné poloze jako druhé organizaci na světě.

01 / 01 / 2016

Monarco HAT

Vyvinut modul vstupů a výstupů pro Raspberry Pi s parametry vyžadovanými v průmyslu. Plná podpora v systému REX. Založena webová stránka monarco.io. (REX byl naportován na Raspberry Pi již v roce 2012).

01 / 01 / 2016

Internet věcí (IoT)

Do systému REX byly vyvinuty funkční bloky vhodné pro internet věcí. Jde zejména o funkční bloky pro práci s řetězci, s regulárními výrazy, JSON, komunikace v protokolech HTTP, SMTP, apod.). V této době byla též dokončována první verze OPC UA serveru pro REX. Ovladač pro protokol MQTT vznikl později v r. 2018.

01 / 01 / 2017

Speciální manipulátory do výrobních linek

V tomto roce byl vyvinut první zakázkový manipulátor, který byl integrován do existující linky pro výrobu klimatizací. Od té doby byly realizovány další obdobné zakázky.

01 / 01 / 2018

Měřicí a diagnostické systémy pro energetiku

V tomto roce firma dodala první měřicí systém pro jadernou energetiku. Od té doby bylo realizováno několik dalších zakázek v této oblasti.

01 / 01 / 2018

REXYGEN – obchodní název systému REX

Pro marketingové a obchodní účely začal být pro systém REX užíván název REXYGEN. Současně s tím byla založena stránka rexygen.com

01 / 01 / 2019

Využití knihoven jazyka PYTHON

Byl vyvinut funkční blok do systému REX pro volání uživatelských algoritmů v jazyku PYTHON. Blok je s výhodou používán pro vývoj prototypových řešení, zejména při využití numerických knihoven dostupných pro PYTHON.

01 / 01 / 2020

Retrofit diagnostického systému v Jaderné elektrárně Temelín

Firma vyvinula kompletně novou verzi bilančních výpočtů jednoho z diagnostických systémů pro Jadernou elektrárnu Temelín. Řešení je založeno na speciálních blocích a ovladači pro systém REX.

Dodáváme do světa

Máte zájem o naše řešení?
Ozvěte se nám.