Ochrana osobních údajů

Aktualizace: září 2020

Jaké údaje potřebujeme a proč?

Jak probíhá sběr osobních údajů?

Data sbíráme pomocí:

S kým sdílíme osobní údaje?

NIKDY neprodáváme osobní data třetím stranám ani tato data nijak nesdílíme.

Máte právo se dozvědět víc

Své osobní registrační údaje můžete kdykoliv zkontrolovat, opravit nebo odstranit. V takovém případě nás prosím kontaktujte na adrese info@rexcontrols.com.

Máte právo být vymazán z naší databáze

Máte právo být vymazán z naší databáze. Také se můžete kdykoliv odhlásit z newsletteru. Automatizované zprávy obsahují odkaz na odhlášení. V ostatních případech nás prosím kontaktujte na adrese info@rexcontrols.com.