Na bázi systému REXYGEN byl vyvinut a úspěšně nasazen řídicí systém teplotního šokového standu určeného k testování komponent pro automobilový průmysl. Obtížnost úlohy spočívá v tom, že se jedná o řízení nesymetrického nelineárního teplotního systému s topením a chlazením. Vyvinuté řešení se skládá ze dvou částí – analogové regulace a logického řízení. První část obsahuje pokročilé algoritmy PID regulátorů s automatickým nastavováním parametrů, druhá část pak sekvenční automaty pro volbu pracovních režimů stendu a indikaci chyb. Řídicí systém umožňuje exportovat data z průběhu zkoušek do nadřazeného systému. Vývoj prováděla firma ZF Engineering ve spolupráci s týmem ZČU/KKY.

Použitý hardware a software:

Galerie