Systémy WiFi, Bluetooth nebo NFC jsou dnes již běžně používány v každodenním životě. Zatímco je streamování velkých objemů dat (WiFi) nebo sběr dat z relativně pomalých senzorů (teplota, chytré hodinky, lékařské monitory) velmi rozšířené, používání bezdrátového spojení v časově citlivých aplikacích je stále ještě v plenkách. To je způsobeno nedostatkem bezdrátových systémů umožňujících deterministickou výměnu dat relativně malých paketů s vysokou spolehlivostí, nízkou latencí, nízkým chvěním a vysokou rychlostí paketů. Se současným pokrokem v oblasti RF technologií se URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) přizpůsobuje bezdrátové komunikaci a otevírá dveře pro nové typy případů použití. Tovární automatizace včetně řízení strojů a rychlých průmyslových procesů v reálném čase, autonomního řízení, robotů a řízení pohybu, virtuální a rozšířené reality, telediagnostiky a telechirurgie ve zdravotnictví, sítí inteligentních sítí nebo dokonce herního průmyslu – to vše vyžaduje bezdrátové URLLC.

Schema RETIS

Galerie